Đông trùng hạ thảo nguyên con

2.000.000

Con đông trùng hạ thảo của Tây Tạng là dược liệu chỉ sống được ở cao nguyên, nhất là những cao nguyên có độ cao 6000m so với mặt nước biển như cao nguyên Tây Tạng, có điều kiện địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng khác biệt. Với lớp đất được nuôi dưỡng bởi những mạch nước ngầm, sương giá bao phủ vào buổi tối, những trận bão cát, nắng, gió ban ngày…đã nuôi dưỡng nên loại dược liệu “ thần kì” và tốt nhất thế giới.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section